အမာမြို့ရုံး Community Centre ခန်းမ၌ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်အကြောင်း အသိပညာပေး Talk Show ပြုလုပ်