သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း မြန်မာ့အလင်းနှင့်ကြေးမုံသတင်းစာများ၏ ကြော်ငြာခနှုန်းထားများ

သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း

မြန်မာ့အလင်းနှင့်ကြေးမုံသတင်းစာများ၏ ကြော်ငြာခနှုန်းထားများ

စဉ်

ကြော်ငြာအမျိုးအစား

ရောင်စုံ ကြော်ငြာ

နှုန်းထား

အဖြူအမည်း ကြော်ငြာ

နှုန်းထား

သုတ၊ရသဆိုင်ရာစာအုပ်ကြော်ငြာ

(ဂျာနယ်/မဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာများမပါ)

(၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)

၆၀၀၀

၄၅၀၀

ဌာနဆိုင်ရာကြော်ငြာ

(၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)

၃၁" နှင့်အထက် စီးပွားရေးနှုန်းထားအတိုင်း

၁၀၀၀၀

၇၅၀၀

လူမှုရေးကြော်ငြာ

(၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)

၃၁" နှင့်အထက် စီးပွားရေးနှုန်းထားအတိုင်း

၁၀၀၀၀

၇၅၀၀

စီးပွားရေးကြော်ငြာ

(ရှေ့-စာမျက်နှာ)       (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)လင်း

                              (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)ကြေး

(နောက်-စာမျက်နှာ)  (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)လင်း

                              (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)ကြေး

(အတွင်းစာမျက်နှာများ)(၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)

                                (၁" x ၂၀.၅ လက်မ)အထိ

                                (၂၁" x ၄၀.၅ လက်မ)အထိ

                                (၄၁" x ၆၀.၅ လက်မ)အထိ

                                (၆၁" x ၈၁ လက်မ)အထိ

 

၃၅၀၀၀

၄၀၀၀၀

၂၅၀၀၀

၃၀၀၀၀

 

၁၂၀၀၀

၁၄၀၀၀

၁၆၀၀၀

၁၈၅၀၀

 

၃၅၀၀၀

၄၀၀၀၀

၂၅၀၀၀

၃၀၀၀၀

 

၁၀၀၀၀

၁၁၅၀၀

၁၃၀၀၀

၁၄၅၀၀

နိုင်ငံခြားကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာ၊ ပြည်ပလေကြောင်း လိုင်းကြော်ငြာ၊ ပြည်ပဟိုတယ်ကြော်ငြာ

(၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)

၃၀၀၀၀

 

၃၀၀၀၀

 

 

နိုင်ငံခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်/မူပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သော ကြော်ငြာ  (၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)

၅၀၀၀၀

 

၅၀၀၀၀

 

 

ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်း၊ နိုင်ငံသားပိုင်ဟိုတယ်၊ နိုင်ငံသားပိုင် ပြည်ပခရီးသွားကြော်ငြာများ

(၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)

၁၅၀၀၀

 

၁၃၀၀၀

 

 

နာရေးကြော်ငြာ

(၁ လက်မ x ၁ ကော်လံ)

၃၀၀၀

 

၃၀၀၀

 

 

 

 

မှတ်ချက်

၁။     နာရေးကြော်ငြာဖြင့် တစ်ဆက်တည်းဖော်ပြပါရှိသော ရက်လည်ဖိတ်ကြားခြင်း/ နာရေး ပို့ဆောင်မှု/ စာနာထောက်ထားမှုအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ကြော်ငြာများကို နာရေးကြော်ငြာခနှုန်းထားဖြင့်သာ လက်ခံဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။     ယခုအခါ ရောင်စုံသတင်းစာများအဖြစ် ပြောင်းလဲထုတ်ဝေလျက်ရှိရာ သတင်းစာ၏ ပင်မ စာမျက်နှာ (၃၂) မျက်နှာအတွင်းပါရှိသော ကြော်ငြာများအားလုံးကို ရောင်စုံကြော်ငြာခနှုန်းထားဖြင့် လည်းကောင်း၊ အဖြူ/အမဲကြော်ငြာခ နှုန်းထားဖြင့် ပေးသွင်းထားသောကြော်ငြာများကို သီးသန့်အချပ်ပို စာမျက်နှာများဖြင့်လည်းကောင်း လက်ခံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာနှင့် ကြေးမုံသတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် နှုန်းထားများအား အောက်ပါ Link တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

https://www.dropbox.com/s/yo302mh3abx11m2/Price.pdf?dl=0

 

သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း