မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ တောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများသို့ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေထုတ်ချေးပေးမည့်အစီအစဉ် အသိပေးကြေညာချက်

၁။    စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ  တောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများ သို့ စိုက်ပျိုးစရိတ်အရင်းအနှီးများ ရရှိစေရေးအတွက် စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေများကို    နှစ်စဉ်ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိပါသည်။   တောင်သူ  လယ်သမားကြီးများကလည်း သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ချေးငွေများ အချိန်မီ ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းဖြင့်       လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး  အတွက် ဘဏ်နှင့် တောင်သူဦးကြီးများအကြား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တာဝန် ကျေပွန်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
၂။    စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများကို စိုက်ပျိုးရာသီအလိုက်ထုတ်ချေး ပေးလျက်ရှိရာ    တောင်သူဦးကြီးများအနေဖြင့်   အချိန်စေ့ချေးငွေ  ပြေကျေမှသာ  (ယခင်ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းမှသာ)   ချေးငွေအသစ် ထုတ်ချေးခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး     မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က  ထုတ်ချေးသော     အခြားနှစ်တို၊     နှစ်လတ်ချေးငွေများကိုလည်း သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ  ထုတ်ချေးခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါ သည်။ 
၃။    ၂၀၂၄ မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးစရိတ်‌ချေးငွေများအား ယခင်ချေးငွေ အရင်း၊ အတိုးများပါ ပြေကျေစွာပေးဆပ်ပြီးသည့် တောင်သူများသို့  မိုးရာသီစိုက်ပျိုးချိန်အမီ ၂၀-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစတင်၍  ယခင်နှစ် နည်းတူ တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင် နှင့်မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲများမှတစ်ဆင့် ထုတ်ချေးပေးနေပါသည်။
၄။    သို့ဖြစ်ပါ၍   ယခင်ချေးငွေများ ပြေကျေစွာပေးဆပ်ပြီးသည့် တောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများအနေဖြင့်  ၂၀၂၄ မိုးရာသီ စိုက်ပျိုး စရိတ်ချေးငွေများအချိန်မီရရှိနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး  ဘဏ်၊ သက်ဆိုင်ရာခရိုင်/မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲများနှင့် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ် နိုင်ကြပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။    
မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်