ကိုရီးယား၌  E-9 Visa လုပ်သားများ သတ်မှတ်ရမှတ်ပြည့်မီပါက E-7- 4 Visa (ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာ) ပြောင်းလဲ​လျှောက်ထားနိုင်

ရန်ကုန်    မေ   ၁၈
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၌ ကျွမ်းကျင် လုပ်သားရှားပါးလာသည့် အခက် အခဲကို    ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် E-9 Visa  လုပ်သားများအနေဖြင့်   သတ်မှတ်ရမှတ်များနှင့် ပြည့်မီပါက    E-7-4 Visa (ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ဗီဇာ) ပြောင်းလဲ​လျှောက်ထားနိုင် ကြောင်း   ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ    မြန်မာသံရုံး(ယာပုံ)က  အသိပေးကြေညာထားသည်။
အဆိုပါ သံရုံးအနေဖြင့်  ကိုရီး ယားသမ္မတနိုင်ငံ၏   ပြောင်းလဲ လိုက်သော ဗီဇာမူဝါဒအခြေအနေ ကို မေ ၁၆ ရက်တွင် အသိပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြေညာချက်၌ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ တရားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် 2024 Briefing Session on Visa Policy အစည်းအဝေးသို့  မြန်မာ သံရုံး ဆိုလ်းမြို့မှ ပါဝင်တက်ရောက် ခဲ့ရာ  အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်   ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၌ ကျွမ်းကျင် လုပ်သားရှားပါးလာသည့် အခက် အခဲကို   ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် E-9 Visa  လုပ်သားများအနေဖြင့်      သတ်မှတ်ရမှတ်များနှင့် ပြည့်မီပါက  E-7 - 4 Visa   (ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ဗီဇာ)    ပြောင်းလဲလျှောက်ထား    နိုင်ကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာသံရုံး မှတစ်ဆင့် အသိပေးကြေညာနိုင် ရန် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်ဟု အသိပေးထားသည်။
ဆွေးနွေးချက်များအရ E-7-4 Visa လျှောက်ထားလိုသူများအနေ ဖြင့်  E-9 ၊ E-10  နှင့်  H-2 Visa ဖြင့်နေထိုင်သူများ​လျှောက်ထား နိုင်ပြီး     ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်း လွန်ခဲ့သည့်    ၁၀   နှစ်အတွင်း၌ လေးနှစ်နှင့်အထက်   နေထိုင်သူ၊ လက်ရှိ   အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်သမားစာချုပ် နှစ်နှစ်အနည်းဆုံးရှိရမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်လုပ်ခလစာ  ကိုရီးယားဝမ်  ၂၆ သန်းနှင့်အထက်   ရရှိသူဖြစ်ရ မည်ဟုပါရှိသည်။
ထို့အတူ     လုပ်သက်တစ်နှစ်နှင့် အထက် အနည်းဆုံးရရှိထားသော လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသည့် ကုမ္ပဏီ ထောက်ခံချက်နှင့်    ကိုရီးယား ဘာသာစကား တတ်ကျွမ်းမှုရမှတ် ၂၀၀ နှင့်အထက်ရရှိသူနှင့် ကိုရီး ယားနိုင်ငံအတွင်း၌     နေထိုင်ပြီး ပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ     ကျူးလွန်ဖူး ခြင်းမရှိသူ     ဖြစ်ရမည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင်   ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ မွေးဖွားမှုနှုန်း    ကျဆင်းခြင်းနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများပြားလာခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်    ဝင်ရောက်နိုင်သူ နည်းပါးလာခြင်း  အခြေအနေတို့ ကြောင့် နယ်မြို့ ၆၆ မြို့တွင် နိုင်ငံ ခြားသားများအတွက် ရည်ရွယ်၍ Regional-Specialized Visa(F-2-R)ကိုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက် များကို https://www.hikorea.go.ko/Main.pt တွင် လေ့လာနိုင် ကြောင်းလည်း သံရုံးမှ အသိပေး ကြေညာထားသည်။              MT