ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် ၃၂ ဦး တွေ့ရှိ

 

(၂၂ - ၆ - ၂၀၂၃) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကိုဗစ်- ၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သူများနှင့် အသွား အလာကန့်သတ်ထားရှိသူများအား   ကိုဗစ်- ၁၉  ရောဂါ  ရှိ၊  မရှိ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း  ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး  (၂၁-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့၊ ည(၈:၀၀) နာရီမှ (၂၂-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ  အတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း (၆,၅၄၄) ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၃၂) ဦး တွေ့ရှိရ သည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့အတွက် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၀.၄၉) ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ 
သို့ဖြစ်ပါ၍ ယနေ့အထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း (၁၀,၈၀၈,၃၉၇) ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ကိုဗစ်- ၁၉ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း (၆၄၀,၂၃၄) ဦး ရှိပြီဖြစ်သည်။
ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများအား နေအိမ်တွင် သီးခြားထားရှိ ခြင်းနှင့်    ဆေးရုံများတွင်    သီးခြားထားရှိကုသမှုပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယနေ့တွင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ (၃၂) ဦး ရှိသဖြင့်    ယနေ့အထိ    ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ    စုစုပေါင်း (၆၁၉,၀၅၄) ဦး ရှိပြီဖြစ်သည်။   ယနေ့တွင်  ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ မရှိသဖြင့် ယနေ့အထိ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း (၁၉,၄၉၄) ဦး ရှိပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉    ရောဂါဆိုင်ရာ    သတင်းအချက်အလက်များကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏   အင်တာနက်စာမျက်နှာ  moh.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန