ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီမှ အသိပေးကြေညာချက်

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဗဟိုကော်မတီမှ အသိပေးကြေညာချက်
၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း  ၁၃  ရက်
(၂၀၂၃  ခုနှစ်၊  ဇွန်လ  ၃၀  ရက်)


ကိုဗစ်-၁၉  ရောဂါပိုး     ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို   ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသဖြင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ  ကာကွယ်၊  ထိန်းချုပ်၊ တားဆီးရေးအတွက် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊  ဇွန်လ   ၃၀   ရက်နေ့အထိ   ထုတ်ပြန်ထားသော   ပြည်သူသို့ပန်ကြားချက်၊    အမိန့်၊   အမိန့်  ကြော်ငြာစာ၊  ညွှန်ကြားချက်များ  (ဖြေလျှော့ပေးမည့်ကိစ္စရပ်များမပါ)   အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊   ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ  ရက်တိုးမြှင့်သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း   အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။