ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊  ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီမှ  အသိပေးကြေညာချက်

 

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ 
ကုသရေးဗဟိုကော်မတီမှ 
အသိပေးကြေညာချက်
၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း  ၂  ရက်
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊   မေလ   ၃၁   ရက်)


ကိုဗစ်-၁၉   ရောဂါပိုး  ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ရန်   လိုအပ်ပါ သဖြင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ     ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တားဆီးရေးအတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ထုတ်ပြန် ထားသော   ပြည်သူသို့  ပန်ကြားချက်၊  အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊             ညွှန်ကြားချက်များ (ဖြေလျှော့ပေးမည့် ကိစ္စရပ်များမပါ) အား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊  ဇွန်လ  ၃၀  ရက်နေ့အထိ  ရက်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။