နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ရပ်

၁။    လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေး  ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး  တည်ငြိမ်အေးချမ်း၍  တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အပြည့်အဝရရှိလာအောင် အလေးထားဆောင်ရွက်သွားမည်။


၂။     တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးနှင့်  အကျုံးဝင်သော စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကို   အခြေခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအားမြှင့်တင်၍ နိုင်ငံ့စီးပွားမြင့်မားရေးနှင့်  ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏  လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်မားရေး ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်။


၃။    နိုင်ငံတော်၏ ပကတိအနှစ်သာရဖြစ်သော ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ရရှိထားသည့်   ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးရလဒ်များ   တည်ငြိမ်မှုရှိစေရေးအတွက် (NCA) ပါ   သဘောတူညီချက်များ အတိုင်း ဖြစ်နိုင်သမျှ အလေးထားလုပ်ဆောင်သွားမည်။ 


၄။    စစ်မှန်စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့်    ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်   ခိုင်မာစေရေးနှင့်  ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့်       ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်။


၅။    ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး၏  အခွင့်အရေးများ  နစ်နာမှုမရှိစေရေးနှင့်  နည်းလမ်းကျန မှန်ကန်မှုရှိသည့်     အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်ဖြစ်စေရေး      ဆောင်ရွက်ခြင်း၊  အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာ    ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ     ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ပြီးစီးပါက လွတ်လပ်ပြီး    တရားမျှတသော   ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ    ကျင်းပ၍     ထွက်ပေါ်လာသည့်    အစိုးရအား     နိုင်ငံတော်တာဝန်လွှဲအပ်နိုင်ရေး      ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည်။