မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အသိပေးကြေညာချက်

 

၁။    မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များနှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း များကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀ နှင့် ၇၉၊ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၊ ၁၂၉ နှင့် ၁၃၀၊ မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း၊  မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ   ညွှန်ကြားချက်၊  အီလက် ထရောနစ်ကတ်ဖြင့် ပေးချေမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တို့နှင့်အညီ လုံခြုံမှုနှင့် ထိရောက်သော  ငွေပေးချေမှုများအားဆောင်ရွက်နိုင်ရန်    မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ဘဏ် (၁၈) ဘဏ်၊ အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ဘဏ်(၁၀)ဘဏ်၊   မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှု (Mobile Pay)  ဆောင်ရွက်ရန်  ဘဏ် (၈) ဘဏ်၊    မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး    ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်း (၅) ခု၊ Transportation Card  နှင့်  Shopping  Card စသည့်    ကတ်ပေးချေမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်း  (၇) ခုနှင့်    ရောင်းချသူ ကိုယ်စား   ငွေကောက်ခံရှင်းလင်းသည့်   ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်   ကုမ္ပဏီ (၄) ခုကို ခွင့်ပြုထားပြီး ကြီးကြပ်ထိန်းကျောင်းပေးလျက်ရှိပါသည်။ 

 


၂။    မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောဘဏ်၊ ငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများ၏စာရင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ၏ တရားဝင် Website ဖြစ်သော www.cbm.gov.mm တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ 

 


၃။    ယခုအခါ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသည့် Mobile Pay / Mobile Wallet နှင့်   ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်   လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့်   သုံးစွဲသူများ အချင်းချင်းငွေလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ကုန်စည်ဝယ်ယူခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း Social   Media   Platform များတွင်   ကြေညာနေသည်ကို   တွေ့ရှိရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသည့် Mobile Pay /Mobile Wallet နှင့် ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းများအသုံးပြုခြင်း သည် စနစ်တကျကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်မရှိသဖြင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် ဆုံးရှံးမှုများစွာ    ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါကြောင်းနှင့်    မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏  ခွင့်ပြုချက်မရရှိထားဘဲ  ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါက ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ  ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၂ အရ  ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊   ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

 

        မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
        (၁၀-၆-၂၀၂၂)