ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မဖြစ်စေရန် ခြွင်းချက်ပြုထားသည့် ကိစ္စရပ်များမှအပ လူ ၁၀၀ ဦးထက်ပို၍ စုဝေးခွင့်မပြု

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
အမိန့်အမှတ်၊  ၄၇၉ /၂၀၂၁       
၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်   ၉  ရက်
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ  ၂၉  ရက်)

 


ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ် နှိမ်နင်းရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ ပုဒ်မခွဲ (ခ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။


၁။  ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည်  လတ်တလော  အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ (Coronavirus  Disease  2019 - COVID-19) ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မဖြစ်စေရန်အတွက် ခြွင်းချက်ပြုဖော်ပြ ထားသော ကိစ္စရပ်များမှအပ လူ ၅၀ ဦးထက် ပို၍ စုဝေးခြင်းမပြုရန် အမိန့်စာများအား ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ 

 


၂။   ယခုအခါ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု လက်ရှိအခြေအနေ အရ ၃၀-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ အဆိုပါအမိန့်များတွင် ခြွင်းချက် ပြု  ဖော်ပြထားသော ကိစ္စရပ်များမှအပ လူ ၅၀ ဦးအစား လူ ၁၀၀ ဦး ထက်ပို၍ စုဝေးခြင်းမပြုရန် ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 

၃။  ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့က ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို   လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက   တည်ဆဲ ဥပဒေများအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။


ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

 

Type