ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု ဟိုချီမင်းသည် ဗဟိုချက်ဖြစ်

 

ဟနွိုင်း စက်တင်ဘာ ၁၇ 


ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်က ကိုဗစ်-၁၉ ထပ်မံ ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူ ၁၁၅၂၁ ဦးရှိ လာကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး   ပြည်ပ ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူ  ၁၅ ဦးနှင့် ပြည်တွင်း   ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူ ၁၁၅၀၆ ဦးဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာ ရေးဝန်ကြီးဌာနက    ထုတ်ပြန် ကြေညာသည်။ 
ကိုဗစ်-၁၉     ထပ်မံကူးစက် ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူ       နိုင်ငံတွင်း ကိုဗစ်-၁၉   ကူးစက်ဖြစ်ပွား သူပေါင်း  ၆၆၇၆၅၀ အထိရောက် ရှိလာပြီး ၁၆၆၃၇ ဦး  သေဆုံးခဲ့ ကြောင်း  ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနက      ဆက်လက်သတင်း ထုတ်ပြန်ဖော်ပြခဲ့သည်။


ကိုဗစ်-၁၉    အစုလိုက် ကူးစက်မှုအများစုမှာ တောင်ပိုင်း ဒေသများမှဖြစ်ကာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရာ    ဗဟိုချက်နေရာဖြစ် သည့်  ဟိုချီမင်းစီးတီးမှ ၅၉၇၂ ဦး၊ အနီးနားရှိ ဘင်ဒေါင်းပြည်နယ်မှ ၄၀၁၃ ဦးနှင့် ဒွန်နိုင်းပြည်နယ်မှ ၃၄၅ ဦးတို့ဖြစ်ကြသည်။
ကိုဗစ်-၁၉    ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု မှ      ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၄၃၃၄၆၅    ဦးရှိလာပြီး   နိုင်ငံ တစ်ဝန်း   ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူပေါင်းမှာလည်း ၃၃ သန်းကျော်လွန်လာပြီဖြစ်သည်။ 
စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်အထိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်   ပြည်တွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ဖြစ်ပွား သူပေါင်း ၆၆၃၂၃၂ ဦးရှိကြောင်း ကျန်းမာရေး   ဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ 


ဆင်ဟွာ