မိန္႔ခြန္း

အနည္းစုသာအႏုိင္ရသည့္ပါတီမ်ားက Check and Balance မေပ်ာက္ေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမခံရသည္႕ပါတီမ်ားအေနျဖင္႕ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရးႏွင္႕ ထိန္းေက်ာင္း

 

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး မဂၤလာခန္းမ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

 

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္ကို အတူလက္တြဲပုံေဖာ္

 

 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေျပာၾကားသည္႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မိန္႔ခြန္း

 

(၆-၁၁-၂ဝ၁၅)

 

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

 

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ႏွင့္ပဋိပကၡေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားေနရသည့္ လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ခံစားၾကရမည္

 

ေနျပည္ေတာ္         ေအာက္တိုဘာ         ၁၅

 

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျမန္ဆံုးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္

 
 
မိဘျပည္သူမ်ားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေျပာၾကားသည့္ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္း ၆-၈-၂၀၁၅
 
 
မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား
 
 

ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း အမုန္းတရားႀကီးထြားေစမည့္ အေျပာအဆုိ၊ ေရးသားမႈႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေရွာင္ရွား ႏုိင္ငံသားအားလုံး အသိရွိရွိ၊ သတိရွိရွိႏွင့္ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးထားၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႕အထူးလုိ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကုိ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပ

 

 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ပဋိပကၡႏွင္႕ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကားသည္႕မိန္႕ခြန္း

 

(၇-၇-၂ဝ၁၄)

 

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

 

ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖ်က္သမား အႏၱရာယ္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းကာကြယ္ တားဆီး ရရိွျပီးျဖစ္သည့္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကိဳးစား အေကာင္အထည္ေဖာ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သသမၼတမဂၢမဟာသေရစည္သူ၊ မဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ ဦးသိန္းစိန္ ထံမွ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ (၆၆)နွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန့ အခမ္းအနားသို့ ေပးပို့ေသာ သဝဏ္လွြာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-

ခ်စ္ၾကည္ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းညီအစ္ကိုမ်ား ခင္ဗ်ား-

          ယေန့အခိ်န္အခါသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားတို့၏ ရင္ထဲတြင္ ထာဝရသတိတရ ရိွေနရသည့္ ေန့ထူးေန့ျမတ္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေန့ အခိ်န္အခါ ျဖစ္ပါသည္။