အားကစား

19 Dec 2018
 
 
ေနျပည္ေတာ္    ဒီဇင္ဘာ    ၁၈
 
(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တကၠသိုလ္မ်ားအားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ ဗိုဗီနမ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ယေန႔ညေနပိုင္းက ၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဗိုဗီနမ္အဖြဲ႕က  ေငြႏွစ္ခု၊ ေၾကးႏွစ္ခုသာ ထပ္မံဆြတ္ခူးရရွိကာ ႏိုင္ငံအလိုက္ ပထမေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။
 
19 Dec 2018
 
 
ေနျပည္ေတာ္    ဒီဇင္ဘာ    ၁၈
 
ျမန္မာႏိုင္ငံက   အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္   (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ    တကၠသိုလ္မ်ားအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္   ေရႊတံဆိပ္တစ္ခု၊ ေငြတံဆိပ္တစ္ခုရခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈရ ျမန္မာတကၠသိုလ္ ေဂါက္သီး႐ိုက္ကစား သမားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ား ေပးအပ္ ခ်ီးျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
19 Dec 2018
 
 
ေနျပည္ေတာ္   ဒီဇင္ဘာ   ၁၈
 
ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပသည့္  (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တကၠသိုလ္မ်ားအားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ အမ်ဳိးသားေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆုံးဗိုလ္လုပြဲကို   ယေန႔ညေနပိုင္းက   ဝဏၰသိဒၶိအားကစားကြင္း၌ က်င္းပရာ ျမန္မာတကၠသိုလ္ေဘာလုံးအသင္း ႐ႈံးပြဲႀကံဳေတြ႕ခဲ့သည္။ 
 
18 Dec 2018
 
ေနျပည္ေတာ္  ဒီဇင္ဘာ  ၁၇
 
ေနျပည္ေတာ္၌  က်င္းပလ်က္ရွိသည့္  (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္  အေရွ႕ေတာင္အာရွ တကၠသိုလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ေလးေယာက္တြဲၿပိဳင္ပြဲ ပထမေန႔ႏွင့္ သုံးေယာက္တြဲၿပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆုံးေန႔ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းမွစ၍ ဝဏၰသိဒၶိအားကစား႐ုံ၌ က်င္းပသည္။
 
18 Dec 2018
 
ေနျပည္ေတာ္  ဒီဇင္ဘာ  ၁၇ 
 
(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတကၠသိုလ္မ်ားအားကစားၿပိဳင္ပြဲ ဒသမ ေန႔ကို   ယေန႔နံနက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ေနျပည္ေတာ္ ဝဏၰသိဒၶိအားကစားကြင္းရွိ  အားကစားကြင္း၊ အားကစား႐ုံမ်ား၌   က်င္းပရာ အိမ္ရွင္ျမန္မာအသင္းက   ကရာေတးအားကစားတြင္ ေရႊတံဆိပ္ဆုမ်ား ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။
 
18 Dec 2018
 
ေနျပည္ေတာ္  ဒီဇင္ဘာ  ၁၇
 
 ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္  (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတကၠသိုလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ျမားပစ္ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျမားပစ္အဖြဲ႕က ေငြတံဆိပ္တစ္ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ႏွစ္ခုထပ္မံဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။
 
17 Dec 2018
 
ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆
 
(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတကၠသိုလ္မ်ား  အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ ဗိုဗီနမ္ၿပိဳင္ပြဲ ပထမေန႔ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းႏွင့္ ညေနပိုင္းတုိ႔တြင္ စတင္က်င္းပရာ ျမန္မာဗိုဗီနမ္အဖြဲ႕က ေရႊႏွစ္ခု၊ ေငြႏွစ္ခု၊ ေၾကးႏွစ္ခု ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။
 
17 Dec 2018
 
 
ရန္ကုန္  ဒီဇင္ဘာ  ၁၆
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ Air KBZ Grand Final ျမန္မာျပည္ ခ်န္ပီယံလုပြဲႀကီးကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  သိမ္ျဖဴလက္ေဝွ႔ အားကစား႐ုံ၌ က်င္းပရာ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ပြဲစဥ္ ေျခာက္ပြဲ  ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။
 
16 Dec 2018
 
 
ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅
 
(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္  အေရွ႕ေတာင္အာရွ  တကၠသိုလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ ေျပးခုန္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲ တတိယေန႔ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းမွစ၍ ဝဏၰသိဒၶိေဘာလုံးကြင္း၌ က်င္းပရာ ျမန္မာေျပးခုန္ပစ္အဖြဲ႕က ဒုတိယေျမာက္ ေငြတံဆိပ္ရရွိခဲ့ သည္။
 
13 Dec 2018

 

 

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္  အေရွ႕ေတာင္အာရွတကၠသိုလ္မ်ား  အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ ဝူ႐ႉးၿပိဳင္ပြဲေနာက္ဆုံးေန႔ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဝဏၰသိဒၶိအားကစား႐ုံ၌က်င္းပရာ ျမန္မာ ဝူ႐ႉးအဖြဲ႕က ေငြႏွစ္ခု၊  ေၾကးတစ္ခုထပ္မံရရွိၿပီး  ၿပိဳင္ပြဲအၿပီးတြင္ ေ႐ႊေျခာက္ခု၊ ေငြငါးခု၊ ေၾကးငါးခုဆြတ္ခူးရရွိကာ ႏိုင္ငံအလိုက္ ပထမေနရာတြင္ ရပ္တည္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

Pages