ထင္သာျမင္သာ

Fri, 01/18/2019 - 08:47

ထင္သာျမင္သာ ျပဳျပင္စရာ

မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၃ မိုင္ခန္႔ ေဝးကြာသည့္ ယင္းေခ်ာင္းတံတားေျမာက္ဘက္ထိပ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းဝင္ ဆရာစံႏွင့္ သခင္ဖိုးလွႀကီး ႐ုပ္တုမ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံေပးေစလို ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

Mon, 11/12/2018 - 08:26

ထင္သာျမင္သာျပဳျပင္စရာ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ ေရႊျမင္တင္လမ္းတြင္းသို႔ သက္ဆိုင္ရာဌာန မွ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္လာေရာက္ေစလိုေၾကာင္း   ေရႊျမင္ တင္လမ္းသူလမ္းသားမ်ားႏွင့္  ေရႊေခ်ာင္းတံတား ေပၚ  နံနက္တိုင္း  လမ္းေလွ်ာက္ေနသည့္  ျပည္သူ မ်ားက ေျပာသည္။Pages