ေၾကးမံု စာတည္းရႈေထာင့္

Sat, 03/30/2019 - 08:26ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မဖံြ႕ၿဖိဳးေသးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံရွိ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးက႑ကို ေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္ စားMSMEs ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ အားေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ပံ့ပိုးကူညီျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ျဖင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။Tue, 03/26/2019 - 09:18ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ေျခာက္နယ္ သတ္မွတ္ကာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန မဲေပးခြင့္ ရွိသည့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိမိေဒသအက်ဳိးကို လက္ေတြ႕က်က် ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အား ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။Mon, 03/25/2019 - 07:27ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမိုင္းမတင္မီေခတ္ကာလမွစ၍ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ မ်ား ထြန္းကားခဲ့သည္။ သမိုင္းတင္ေခတ္ကာလမ်ားတြင္လည္း ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ  ၿမိဳ႕ျပမ်ားထူေထာင္ၿပီး  ေခတ္အလိုက္ ခမ္းခမ္းနားနား ထည္ထည္ဝါဝါ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း သခၤါရသေဘာတရားအရ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္ ေခတ္ တစ္ေခတ္၊ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုတို႔သည္ ပ်က္သုဥ္းျခင္းသို႔ေရာက္ရသည္။Wed, 03/20/2019 - 07:57

တေပါင္းလကို စာဆိုေတာ္မ်ားက ''ေႏြဦးဆန္းစ တေပါင္းလ'' ဟု ဆိုၾက သည္ႏွင့္အညီ ေအးခ်မ္းသည့္ ေဆာင္းရာသီကာလ ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ပူျပင္းသည့္ ေႏြဦးကာလသို႔ စတင္ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ေႏြဦးကာလ သို႔ေရာက္သည္ႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာ လူထုယဥ္ေက်းမႈ မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာပါသည္။Tue, 03/19/2019 - 08:29ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္  နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔  ကြင္းဆင္း သြားေရာက္ခဲ့သည့္ခရီးစဥ္တိုင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး  ထိေတြ႕ဆက္ဆံေတြ႕ဆုံကာ ျပည္သူမ်ား သိလိုသည္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟေျပာၾကားခြင့္ျပဳေပးၿပီး ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားျခင္း၊ လိုအပ္သည္မ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆုံးျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။Mon, 03/18/2019 - 08:16ျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒ၊  နည္းဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံး ေလးစားလိုက္နာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား  ဥပေဒမ်ားကို  ကိုယ္စီေလးစားလိုက္နာၾကေသာအခါ အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကရာ ထိုႏိုင္ငံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။Sun, 03/17/2019 - 07:32ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေစ ¤င္းတို႔၏တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား လက္တြဲညီညီ၊ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ၊ နားလည္မႈရွိရွိ အတူလက္တြဲ၍ ေစတနာ၊ ေမတၱာႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ျပည့္ဝစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါက ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈမ်ားရရွိမည္မွာ မလြဲဧကန္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။Wed, 03/13/2019 - 06:54ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေရာဂါဆိုးသဖြယ္ အျမစ္တြယ္ေန ေသာ   အဂတိလိုက္စားမႈကို   ရြံရွာစက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ  ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ပ်က္ယြင္းမႈႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္    အားလုံးက   ႐ႈျမင္လာၾကရန္၊   အဂတိ လိုက္စားမႈဆိုးက်ဳိးမ်ားကို    သိျမင္လာၾကေစရန္အတြက္   ပညာေပးမႈ၊ စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို လည္း မ်က္ႏွာႀကီး၊ ငယ္မေရြး အေရးယူလ်က္ရွိသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။Tue, 03/12/2019 - 08:44ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား    အရွိန္အဟုန္မပ်က္ေစဘဲ   အဆင့္ဆင့္ ေအာင္ျမင္စြာ  တက္လွမ္းႏိုင္ေရးအတြက္   ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင္လုံ အစည္းအေဝးကို သုံးႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီတြင္     ညီလာခံ  သုံးႀကိမ္  ထပ္မံက်င္းပရန္  ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။Pages