ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် ၆၁ ဦးတွေ့ရှိ

 

(၅ - ၇ - ၂၀၂၃) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည်  ကိုဗစ်-၁၉  သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာနှင့် အနီးကပ် ထိတွေ့ခဲ့သူများနှင့်  အသွား အလာ  ကန့်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ   ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး  (၄-၇-၂၀၂၃)  ရက်နေ့၊  ည  (၈:၀၀)  နာရီမှ  (၅-၇-၂၀၂၃)  ရက်နေ့၊  ည  (၈:၀၀)  နာရီအတွင်း  ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း (၆,၂၂၅)  ခုအား  စစ်ဆေးပြီးစီး ခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၆၁) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။  ထို့ကြောင့်  ယနေ့အတွက်  ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၀.၉၈) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ 
သို့ဖြစ်ပါ၍ ယနေ့အထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း (၁၀,၈၈၅,၅၂၂) ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ကိုဗစ်-၁၉  ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း (၆၄၀,၆၁၃) ဦး ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများအား နေအိမ်တွင် သီးခြားထားရှိ ခြင်းနှင့် ဆေးရုံများတွင်  သီးခြားထားရှိ ကုသမှုပေးခြင်းများ ဆောင် ရွက်ခဲ့ရာ ယနေ့တွင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ (၅၀)  ဦးရှိသဖြင့်  ယနေ့ အထိ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ စုစုပေါင်း (၆၁၉,၅၀၈)  ဦးရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။  ယနေ့တွင် ကိုဗစ်-၁၉  ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ မရှိသဖြင့် ယနေ့အထိ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း (၁၉,၄၉၄) ဦး ရှိပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉   ရောဂါဆိုင်ရာ  သတင်းအချက်အလက်များကို  ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ moh.gov.mm  တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။  

 

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန