စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် တာဝန်မှ အနားယူခွင့်ပြု

 

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
(အမိန့်အမှတ်၊ ၂၄/၂ဝ၁၄)
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၈ရက်
(၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ရက်)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်တာဝန်မှ အနားယူခွင့်ပြုခြင်း

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၁၂နှင့် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၄၉ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် များအရ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးစန်းကိုအား ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်မှစ၍ တာဝန်မှ အနားယူ ခွင့်ပြုလိုက်သည်။

 

(ပုံ)သိန်းစိန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Type