ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါကာလ စပါးမျိုးစေ့ချ ကိရိယာနဲ့ တောင်သူများအား စိုက်ပျိုးနည်း ပညာပေးခြင်း ဆောင်ရွက်