စမ်း‌ချောင်းမြို့နယ်တွင် လှုပ်ရှားရုန်းကန်‌နေရသော အဌားယာဉ်‌မောင်း/ အ‌နှေးယာဉ်‌မောင်းများ၏ စကားသံများ