ယာယီပျံကျစျေးအတွင်း သီးနှံစိမ်းရောင်းချနေသူများ ယခင်ထက် ပိုမိုရောင်းအားကောင်းလျက်ရှိ