၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၈ ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့(၉-၁-၂၀၂၂)