၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၃ ရက် ၊ စနေနေ့ (၂၅-၅-၂၀၂၄)