၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်၊  ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(၂၁-၉-၂၀၂၂)