၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၉ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့(၂၁-၁၁-၂၀၂၃)