၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း‌ ၁၄ ရက် ၊ အင်္ဂါနေ့ (၂၁-၅-၂၀၂၄)