၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့(၂၀-၉-၂၀၂၂)