၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း  ၆  ရက်၊ စနေနေ့  (၁၈-၁၁-၂၀၂၃)