၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၅ ရက်၊ သောကြာနေ့(၁၇-၁၁-၂၀၂၃)