၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၁၃ ရက် ၊ သောကြာနေ့(၁၄-၁-၂၀၂၂)