၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၁၂ ရက် ၊ ကြာသပတေးနေ့(၁၃-၁-၂၀၂၂)