၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၇ ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့(၁၂-၉-၂၀၂၁)