၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၁၀ ရက် ၊ အင်္ဂါနေ့(၁၁-၁-၂၀၂၂)