Skip to main content
Submitted by admin on 4 January 2021

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်  ၂ / ၂၀၂၁

၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက်

( ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ  ၄  ရက် )

 2- 2021_Page_1.jpg  2- 2021_Page_2.jpg 2- 2021_Page_3.jpg2- 2021_Page_4.jpg2- 2021_Page_5.jpg2- 2021_Page_6.jpg