ပံုနိွပ္ေရးနွင့္ ထုတ္ေဝေရးဦးစီးဌာန

နိဒါန္း

ျပန္ျကားေရးဝန္ျကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ဦးစီးဌာနနွစ္ခုနွင့္ လုပ္ငန္းသံုးခု ရွိသည့္အနက္ ပံုနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ပံုနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၏ သမိုင္းအစမွာ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၁၃ဝ ေက်ာ္၊ ၁၈၈ဝ ျပည့္နွစ္က ရန္ကုန္ဗဟိုအက်ဉ္းေထာင္တြင္ မစၥတာေကာလ္ဘတ္ ဆိုသူနွင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အစိုးရပံုနွိပ္တိုက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပံုနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ပညာေရးဝန္ျကီးဌာန၏ မွာျကားခ်က္အတိုင္း နွစ္စဉ္ပံုနွိပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို့ျပင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္ ဝန္ျကီးဌာနမ်ားမွအပ္နွံေသာ ပံုနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးျကီးေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား၊ စာေပဖြံ့ျဖိုးေရးအတြက္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ရန္ကုန္ျမို့နွင့္ မနၱေလးျမို့တို့တြင္ စာေပဗိမာန္ ျပည္သူ့စာျကည့္တိုက္မ်ားနွင့္ စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ စာေပဖြံ့ျဖိုးမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နွစ္စဉ္ စာေပဆုမ်ား ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္းတို့ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အသိပညာ ဗဟုသုတျပည့္ဝေရး လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္ေရးတို့ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

သတင္း/ ေၾကညာခ်က္

အထူးက႑အေနျဖင့္ ႏွစ္သစ္ခ်ိန္ခါတြင္ ကေလးတို႔က်န္းမာ႐ႊင္လန္းစြာ ပညာမ်ား ဆက္လက္ဆည္းပူး ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းက႑ကို တင္ဆက္ထားပါသည္။ မုဆိုးနားနီး မုဆိုးဆို သကဲ့သို႔ နီးစပ္ရာသူငယ္ခ်င္း၏ အက်င့္စ႐ိုက္အမွားကို အတုယူမိသူ၏ ေႏွာင္းေနာင္တ ပညာေပး၀တၳဳကိုလည္း ဖတ္ရႈရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကာတြန္းပုံအဆင့္ဆင့္ေရးဆြဲရင္း

ျမန္မာစာစကားဝိုင္းက႑တြင္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဓေလ့မ်ားႏွင့္ ပန္းဆယ္မ်ိဳးအေၾကာင္းကို ဝိုင္းဖြဲ႕ ေျပာဆိုပုံျဖင့္ တင္ဆက္ထားၿပီး ဥၾသငွက္ေလး ဘာေၾကာင့္ေဖာ္ကြာေဝး၍ အလြမ္းေတး သီၾကဴးေနသည္ကို ဇာတ္ၫႊန္းထားသည့္ ပုံျပင္ကိုလည္း

ပန္းတိုင္ရလဒ္မ်ားး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီလီမိတက္ (Destination Solutions Travel & Tours Co.,Ltd.) အလို အေလ်ာက္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ရရန္ရွိသည့္ေႂကြးမ်ားေတာင္းခံရန္ သတိေပးးျခင္း၊ IN THE MATTER OF THE MYANMAR COMPANIES ACT AND TOYO LOGISTICS (S) PTE. LTD. (YANGON BRANCH) NOTICE FOR VOLUNTARY WINDING UP UNDER SECTION 206 (1) & CLAIMS NOTICE၊ FINAL NOTICE Commencement of Winding up to the AFFAIRS HIKARU TSUSHIN COMPANY LIMITED (Yangon Branch In Liquidation)၊