သတင်း/ကြေညာချက်

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၈) ရက်တွင် စာအုပ် (၁၆) အုပ် ထပ်မံရရှိခဲ့ရာ လာရောက်ပေးပို့သည့် ရက်များကို လည်း Web Site တွင် သတင်းအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းစာအုပ်များ စာရင်းကို အောက်တွင် စုစည်းဖော်ပြ ပေးထားပါသည်။

ရွှေစင်ဝင်းဝါ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Shwe Sin Win War Company Limited) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀၆(၁)အရ ကုမ္ပဏီကို အစုရှယ်ယာရှင်များ ဆန္ဒအလျောက် ဖျက်သိမ်းရန် ကြော်ငြာခြင်း၊

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့် စက်အရံပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများစာရင်းကို ကြေညာအပ်ပါသည် -

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့် စက္ကူ၊ မင်၊ ပုံနှိပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများစာရင်းကို ကြေညာအပ်ပါသည် -

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၃) ရက်တွင် စာအုပ် (၆၆) အုပ် ထပ်မံရရှိခဲ့ရာ လာရောက်ပေးပို့သည့် ရက်များကိုလည်း Web Site တွင် သတင်းအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းစာအုပ်များ စာရင်းကို အောက်တွင် စုစည်းဖော်ပြ ပေးထားပါသည်။

Pages