ျပည္တြင္းသတင္း

23 Jun 2017
ေဆာင္ပါး
======
ေခတ္အဆက္ဆက္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာျပႆနာႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
================================================
 
(ေကာင္းေက်ာ္ႏိုင္)
 

Pages