သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

13 Apr 2017
 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
 
(၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္)
(၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္)
 
13 Mar 2017
 
 
ေနျပည္ေတာ္   မတ္   ၁၂
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ သီရိမဂၤလာမဟာသာသနာ႔ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
10 Feb 2017
 
ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉
 
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏  အစီရင္ခံစာအေပၚ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕က   ယေန႔တြင္   သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
 
08 Feb 2017
 
 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွစတင္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းသာ ဖမ္းယူ ရရွိႏိုင္သည့္ ''ေမယု FM ေရဒီယို'' အစီအစဥ္ကို အခ်ိန္ပိုင္းစမ္းသပ္ထုတ္လႊင့္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားသိရွိေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္-
 
04 Feb 2017
 
 
ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ   ၃  
 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ေက်းရြာမ်ား တြင္ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
 
05 Jan 2017
 
 
ေနျပည္ေတာ္   ဇန္နဝါရီ   ၄ 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔     အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ လူသားခ်င္း    စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးအပ္ေရးႏွင့္  ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး  ေကာ္မတီက ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

Pages