စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေဆြးေႏြး

 
 
ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၆
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒    ဦးၾကည္မိုးႏိုင္သည္ Zeya & Associates Co.,Ltd  အဖြဲ႕ႏွင့္ ယေန႔ မြန္းလြဲ၂နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံေရးရာေဆာင္ အမွတ္ (I-8) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံသည္။
 
ေတြ႕ဆုံစဥ္ Zeya & Associates ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စြမ္းအင္ထုတ္ယူမႈစီမံကိန္းမ်ား၊  လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား၊  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားရွိမႈအေျခအေနမ်ား၊စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ မႈနည္းပညာမ်ားႏွင့္   စပ္လ်ဥ္းၿပီး  ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
(သတင္းစဥ္)
Featured News: