အင္းဝျပတိုက္ႏွင့္ လမ္း (ဝ)ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္တို႔အား ယခုႏွစ္ခြင့္ျပဳဘ႑ာေငြက်ပ္သိန္း ၈ဝဝ ျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြားမည္

 
 
မႏၲေလး  ဇြန္  ၂၆
 
ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ဳိးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာန(မႏၲေလးဌာနခြဲ)မွ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ခြင့္ျပဳဘ႑ာေငြက်ပ္သိန္း ၈ဝဝ ျဖင့္ အင္းဝျပတိုက္   အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအပါအဝင္    လမ္း (၈ဝ) ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္ႏွင့္      ပယ္ပုံ ေတာ္ဝင္းရွိ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ဝန္ထမ္း အိမ္ရာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား     တိုးျမႇင့္ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း    အဆိုပါ ဌာနမွၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစိုးစိုးဝင္း က ေျပာၾကားသည္။
 
''အင္းဝျပတိုက္ကို မႏွစ္ကအဆင့္ ျမႇင့္တင္ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး   က်န္ေနေသးတဲ့ အပိုင္းေတြကို   ဒီႏွစ္ဘ႑ာေငြနဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မွာပါ။ လမ္း (၈ဝ) ျပတိုက္ကလည္း    မႏွစ္က အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားတဲ့အတြက္ လိုအပ္ တဲ့မီးအလင္းေရာင္ေပးႏိုင္ဖို႔ လက္ရွိ ဗို႔အားနဲ႔မႏိုင္ေတာ့လို႔ ၁ဝဝ  ေကဗီြ ထရန္စေဖာ္မာတစ္လုံး အသစ္လဲလွယ္ တပ္ဆင္တာပါ''ဟု     ¤င္းကေျပာ သည္။
 
ထို႔ျပင္   ပယ္ပုံေတာ္ဝင္းအတြင္း ထားရွိသည့္     စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအတြက္လည္း ၂ဝဝ ေကဗီြ   ထရန္စေဖာ္မာတိုးျမႇင့္ တပ္ဆင္၍         လွ်ပ္စစ္လိုင္းႀကိဳးမ်ား အသစ္သြယ္တန္းျခင္း    လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အင္းဝျပတိုက္    အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ေငြက်ပ္သိန္း ၃ဝဝ၊ လမ္း(၈ဝ)ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္ ဗို႔အား ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၅ဝ ႏွင့္ ပယ္ပုံေတာ္ ဝင္းစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ မ်ား       ဗို႔အားတိုးျမႇင့္ျခင္းလုပ္ငန္း အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၅ဝ သုံးစြဲ သြားမည္ျဖစ္သည္။
 
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇     ဘ႑ာႏွစ္တြင္   အင္းဝျပတိုက္       အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း  လုပ္ငန္းအတြက္ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္သိန္း၇၇ဝျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၄င္းႏွစ္တြင္ လမ္း(၈ဝ)ႏွင့္(၂၄)လမ္းေထာင့္ရွိ ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္အား ခြင့္ျပဳဘ႑ာ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၂ဝဝ ျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
 
မင္းထက္ေအာင္(မန္းကိုယ္ပြား)
 
Featured News: