ေပက်င္းႏွင္႕ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႔အၾကား မ်ဳိးဆက္သစ္က်ည္ဆန္ရထား ခုတ္ေမာင္းၿပီ

 
 
ေပက်င္း ဇြန္ ၂၆
 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏  မ်ဳိးဆက္သစ္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ က်ည္ဆန္ရထားသစ္ကုိ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္းႏွင့္  ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕အၾကား ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ခုတ္ေမာင္းေျပးဆြဲသည္။
 
စီအာရ္-၄ဝဝ ေအအက္ဖ္ အမ်ဳိးအစား က်ည္ဆန္ရထားသည္  ၿမိဳ႕ေတာ္  ေပက်င္း ေတာင္ပုိင္း ဘူတာ႐ုံမွ ဇြန္ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ ရွန္ဟုိင္းသုိ႔ စတင္ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ 
 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္   ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ ေဟာင္ေက်ာက္ဘူတာ႐ုံမွ  စီအာရ္  ၄ဝဝ ေအအက္ဖ္ အမ်ဳိးအစားတူ က်ည္ဆန္ရထား တစ္စင္းက  ေပက်င္းသုိ႔  စတင္ထြက္ခြာခဲ့ သည္။ ယခုခုတ္ေမာင္းေျပးဆြဲမည့္ က်ည္ဆန္ ရထားသစ္မ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သုံးတြဲဆုိင္း မ်ား(အီးအမ္ယူ)ဟု လူသိမ်ားၿပီး တစ္နာရီလွ်င္ ကီလုိမီတာ ၄ဝဝ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ခုတ္ေမာင္း ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလုိမီတာ ၃၅ဝ ႏႈန္းျဖင့္ အဆက္မျပတ္ခုတ္ေမာင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္းက်ည္ဆန္ရထားသစ္မ်ားကုိ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၌  ပုံစံေရးဆြဲတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ က်ည္ဆန္ရထားအမ်ဳိးအစားသစ္တြင္ ေခတ္မီေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္စနစ္ပါရွိၿပီး ယင္းစနစ္က ရထား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အၿမဲမျပတ္ စစ္ေဆးကာ အေရးေပၚအေျခ အေနႏွင့္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနတုိ႔ တြင္ အလုိအေလ်ာက္ အရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  
 
ရထားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ အေဝးထိန္းသတင္းအခ်က္အလက္  ထုတ္လႊင့္ေရး စနစ္ပါရွိသျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္းက ရထားခုတ္ေမာင္းမႈကုိ အခါမလပ္ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
-- ရထားလမ္းကြန္ရက္ --
 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ လ်ားဆုံးရထားလမ္းကြန္ရက္ကုိ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ရထားလမ္း ကြန္ရက္ ကီလုိမီတာ ၂၂ဝဝဝ ရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ ရထားလမ္းကြန္ရက္မ်ား၏ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။
 
ရွန္ဟုိင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္းကုိ ဆက္သြယ္ေသာ ရထားလမ္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ရထားစီး ခရီးသည္အမ်ားဆုံး သြားလာသည့္ လမ္းျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ခရီးသြားဦးေရ ၅ဝ၅ဝဝဝ တုိ႔ကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 
ဆင္ဟြာ။  
Featured News: