ဒုတိယသမၼတ ၂ သတင္း

Post date: 03/23/2017 - 22:41

စပါးခြံေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ မယ္ဇလီကုန္းေက်းရြာရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစီးပြား ေရးအမ်ားပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္ ၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

Post date: 03/16/2017 - 21:14

ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒိုးကြင္းေကာ္ဖီစက္ရုံ ႏွင့္ ပုဂၢလိက ေကာ္ဖီၿခံမ်ားအား ၾကည့္ရႈၿပီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ႐ံုးႏွင့္ ရတနာပံုၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

 
Post date: 03/15/2017 - 21:24

လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟုိ  ေကာ္မတီေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမွင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ ပိုင္းတြင္  မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့့္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔အတြင္းမွ ျပန္လည္ စြန႔္လႊတ္သည့္ေျမ မ်ားအား မူလ ေတာင္သူမ်ားထံသုိ႔ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ျပဳလက္မွတ္ပုံစံ(၇) ေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာ စကား ေျပာၾကားသည္။

Post date: 03/13/2017 - 19:56

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေရေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္(၉)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာနအမွတ္ (၂) ၌ က်င္းပရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။

 
Post date: 03/02/2017 - 10:57

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔ က ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ မတူပီ၊ ဆမီးႏွင့္ ပလက္ ၀ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္သည္။

Pages