ဒုတိယသမၼတ ၂ သတင္း

Post date: 02/24/2017 - 23:38

ရန္ကုန္-ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄

     

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒    ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Asia-Pacific Water Forum (APWF) Secretariat ႐ံုးမွ Secreatary-General Mr. Kotaro Takemura အား ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။

Post date: 02/24/2017 - 22:47

ရန္ကုန္-ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄

          

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလိုမိီတာ ၂၀ အကြာအေ၀းတြင္တည္ရွိသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးုဇုန္ အပိုင္း(ခ)စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈ စတင္ျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ုိင္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ က်င္းပရာ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႕ ဥကၠ႒  ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

 

Post date: 02/22/2017 - 15:24

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကို ယေန႔နံနက္ (၉)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 
Post date: 02/18/2017 - 22:46

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီရံုးသစ္ ဖြင့္ပြဲႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္သည္။

Post date: 02/10/2017 - 21:54

ျမန္မာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ ျမန္မာ- ထိုင္း ထား၀ယ္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ စီမံကိန္း ဧရိယာ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မတီ (JCC) ဥကၠ႒ မစၥတာ အာခြန္သန္ပစ္ထရာပိုင္္ဆ္ (H. E. Mr. Arkhom Termpittayapaisith) ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆံုသည္။

Pages