ဒလၿမိဳ႕နယ္ တြံေတးတူးေျမာင္းေဘး ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားေန၍ အေရးေပၚ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္

ရန္ကုန္ ဇူလိုင္ ၁၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆာပါေခ်ာင္ေက်ာင္းစု ရပ္ကြက္ တြံေတးတူးေျမာင္းေဘးရွိ ေက်ာက္စီေရထိန္းနံရံသည္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္မွ စတင္ၿပီး ေရထိန္းနံရံအတြင္းဘက္ရွိ ေျမသားမ်ား အက္ကြဲလာလ်က္ရွိရာ ကူးတို႔ဆိပ္ကမ္း ကြန္ကရစ္ေလွကားႏွင့္ ေရထိန္း နံရံ၏ ေအာက္ေျခ အလ်ားေပ ၁ဝဝ နီးပါးခန္႔ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္ တျဖည္းျဖည္း ကြဲေၾကာင္းမ်ား အက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဆာပါေခ်ာင္ေက်ာင္းစုရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမင္းမင္းလတ္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနမွ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မွဴးက ဒလၿမိဳ႕နယ္ ဆာပါေခ်ာင္ေက်ာင္းစုရပ္ကြက္ရွိ ေရထိန္းနံရံကို ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ ဘ႑ာႏွစ္က ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဘိုးပိုင္အေျချပဳေက်ာက္စီတမံ အလ်ားေပ ၆၄ဝ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္က ေက်ာက္႐ိုးေရွ႕ ေျမသားအိဆင္းမႈ ေၾကာင့္ အလ်ားေပ ၁၂ဝ၊ အနံေပ ၅ဝ ခန္႔ ေျမသားထု ေလွ်ာျပတ္က်သြား ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမ္းၿပိဳမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေနရာအား အေရးေပၚလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လက္ရွိေက်ာက္႐ိုးအား အျမင့္ရွစ္ေပမွ အျမင့္ေလးေပသို႔ ဝန္တင္အေလး ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ႏိုင္လြန္ပိုက္ဆြဲဝါးေရကာျပဳလုပ္ျခင္း၊ သံမဏိႀကိဳးဆိုင္းေရလႊဲ ေရကာျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္Geobags မ်ား ခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားထံ တင္ျပထား ေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မွဴးထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္လင္းေက်ာ္(ဒလ)