တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူမ်ား အား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

မူဆယ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္နံနက္ ၁၀ နာရီက ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ ျပည္သူ ၁၁ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလၽွင္ ေငြက်ပ္ ခုနစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ ျပည္သူ ၂၉ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလၽွင္ ေငြက်ပ္ေလးသိန္း ငါးေသာင္းရွစ္ေထာင္ ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သိန္း ၂၁၀ ကို တာဝန္ရွိသူမ်ား က ေပးအပ္ခဲ့ရာ ေသဆုံး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားက လက္ခံ ရယူခဲ့ၾကသည္။

မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ၂၀-၁၁-၂၀၁၆ မွ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္အတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ ၆၇ ဦးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၁၉ သိန္းႏွင့္ ေသဆုံးခဲ့သူ ၃၀ တို႔အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၄၀ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၃၅၉ သိန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ က ေထာက္ပံ့ေပး အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(ခ႐ိုင္ ျပန္/ဆက္)