မစၥ ရန္ဟီလီႏွင့္ အဖြဲ႔ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းက်ိဳက္ကုန္ထုတ္စခန္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ

ေပါင္ ဇန္နဝါရီ ၁၁

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥ ရန္ဟီလီႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းက်ိဳက္ၿမိဳ႕ရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ကုန္ထုတ္စခန္းသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာသည္။

မစၥရန္ဟီလီႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မြန္ျပည္နယ္သို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇင္းက်ိဳက္ကုန္ထုတ္ စခန္း ဧည့္ရိပ္သာ၌ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ စခန္းအေျခအေနႏွင့္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခ အေနမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အိပ္ေဆာင္မ်ားအား လိုက္လံၾကည့္႐ႈသည္။

ယင္းေနာက္ ဝတ္ႀကီး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈကာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခ အေနမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

သက္ဦး(သထုံ)