ေၾကညာခ်က္

Post date: 01/06/2017 - 09:33

သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမွ ေန႔စဥ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ေၾကးမုံ သတင္းစာႏွင့္ The New Light of Myanmar သတင္းစာ(အဂၤလိပ္) တို႔အား 

Post date: 01/05/2017 - 09:57

၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးရာတြင္ လုိက္နာရန္ အခ်က္မ်ား ကို ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး ဌာနက ၂-၁-၂၀၁၇ ရက္စြဲျဖင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ သံရံုးမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

Post date: 12/21/2016 - 16:14

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၇၉/၂၀၁၆ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ

Post date: 12/12/2016 - 20:44

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ (ဃ) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ

Post date: 11/04/2016 - 19:22

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဒုတိယအသုတ္ႏွင့္ တတိယအသုတ္တို႔တြင္ ဝယ္ယူမည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ (၄-၁၁-၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

Post date: 10/28/2016 - 15:31

ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုး ဆိုသည္မွာ ေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္ထားသည့္ ေအးဒီးစ္ျခင္က်ား ကိုက္ခံရ ျခင္းမွ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

Post date: 10/28/2016 - 15:27

၁။       ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းအား ျပည့္စုံ မွန္ကန္ေစေရးအတြက္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း (Door to Door) စနစ္ျဖင့္ မဲစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းကို ၁.၁၁.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ မွ ၃၀.၁၁.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ အထိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မဲစာရင္းအား အေျခခံ၍ ျပင္ဆင္ျခင္း/ ျဖည့္စြက္ျခင္း/ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Post date: 10/28/2016 - 10:06

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ( ၂၄  / ၂၀၁၆)

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္  ၁၁  ရက္

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇  ရက္)

လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေန႔ရက္မ်ား သတ္မွတ္ ေၾကညာျခင္း

Post date: 10/28/2016 - 10:04

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ( ၂၃ / ၂၀၁၆)

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္  ၁၁  ရက္

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္)

လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား အတြက္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္သတ္မွတ္ ေၾကညာျခင္း

Post date: 10/20/2016 - 23:37

၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕မွ ၁၄-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာလာသည့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္တြင္းသြား ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာ အျမန္ေမာ္ေတာ္ေရ ယာဥ္လိုင္းမွ ေအာင္စိုးမိုးေက်ာ္ (၂) အျမန္ ေရယာဥ္သည္ ၁၅-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ္ခန္႔က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္ခရိုင္၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္းအုပ္စု၊ မိေခ်ာင္းတြင္းေက်းရြာအနီးတြင္ နစ္ျမႇဳပ္ခဲ့ရာ ၂၀-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ ခရီးသည္ (က်ား) (၁၃) ဦးႏွင့္ (မ) (၅၃) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၆၆) ဦး၏ အေလာင္းမ်ားကို ဆယ္ယူရရွိ ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္၍ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

Pages