ျပည္ပမွလာေရာက္ရိုက္ကူးျခင္း

စီးပြားျဖစ္ရိုက္ကူးျခင္း

ေနရာ ၊ ေဒသ အေမရိကန္ေဒၚလာ (US$)
ပုဂံေညာင္ဦးေဒသ ၃၀၀၀
ေညာင္ေရႊ အင္းေလးေဒသ ၃၀၀၀
မႏၱေလး ၊ စစ္ကိုင္း ၊ အင္း၀ ၊ မင္းကြန္း ၃၀၀၀
ရန္ကုန္ ၂၀၀၀
က်ဳိက္ထီးရိုး ၂၀၀၀
ေတာင္ၾကီး ၊ ဖယ္ခံု ၂၀၀၀
ျပင္ဦးလြင္ ၂၀၀၀
ငပလီ ၊ ေျမာက္ဦး ၂၀၀၀
က်ဳိင္းတံု ၊ တာခီ်လိတ္ ၊ မိုင္းလား (သံလြင္အေရွ့ဘက္ျခမ္း ၊ ေတာင္ျခမ္း) ၂၀၀၀
ေကာ့ေသာင္း ၂၀၀၀
ျပည္ ၁၅၀၀
ပဲခူး ၊ ေတာင္ငူ ၁၅၀၀
ေခ်ာင္းသာ ၊ ကမ္းသာယာ ၁၀၀၀
ေမာ္လျမိဳင္ ၊ က်ဳိကၡမီ ၊ စက္စဲ ၁၀၀၀
ျမ၀တီ ၊ ဘားအံ ၁၀၀၀
ေမာင္းမကန္ ၊ ထား၀ယ္ ၊ ကံေပါက္ ၁၀၀၀
ျမိတ္နွင့္ကြ်န္းမ်ား ၁၀၀၀
ပင္းတယ ၁၀၀၀
ခ်င္းေတာင္ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ ကယားျပည္နယ္ ၁၀၀၀

သာမန္မွတ္တမ္းရိုက္ကူးျခင္း
       သာမန္သတင္းမွတ္တမ္းရိုက္ကူးလိုေသာ နိုင္ငံျခားရိုက္ကူးေရးအဖဲြ့မ်ားအတြက္ ရိုက္ကြင္းေၾကး(Area Fees)ကို အထက္အပိုဒ္(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဒသတစ္ခုလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀၀) သတ္မွတ္ပါသည္ ။
     စီးပြားျဖစ္ရိုက္ကူးျခင္းနွင့္ သာမန္ရိုက္ကူးျခင္းမ်ားအတြက္ ရိုက္ကြင္းေၾကး (Area Fees) ကို ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္နႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေတာင္းခံယူရန္နွင့္ ရုပ္ရွင္ ၊ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္းမ်ားအတြက္ ၾကီးၾကပ္ခ ( Service Charges )ကို တစ္ရက္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀၀) ထပ္မံရယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းမွ လိုက္ပါၾကီးၾကပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးအရာရိွမ်ားအတြက္ သြားလာေနထိုင္စားေသာက္ စရိတ္ကိုလည္း နိုင္ငံျခားရိုက္ကူးေရးအဖဲြ့က က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္ ။