ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆု

      ၿမန္မာ့ရုပ္ရွင္အဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ေရးအကဲျဖတ္အဖဲြ့ကို ၿမန္မာ့ရုပ္ရွင္အဆင့္ အတန္းျမင့္မားလာေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၅၂ ခုနွစ္မွ စတင္ဖဲြ့စည္းခဲ့ပါသည္။၁၉၅၂ ခုနွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုနွစ္အထိ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုခီ်းျမွင့္ပဲြ အခမ္းအနားမ်ားကို ျမိဳ့ေတာ္ခန္းမ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ့ ဝိဇယရုပ္ရွင္ရံု ၊ ရုပ္ရွင္ျမွင့္တင္ေရး ၊ နတ္ေမာက္လမ္း ၊ စက္မႈ လက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္း ၊ ဝကၤဘာလမ္း ရုပ္ရွင္ျပဇာတ္အစည္းအရံုး ၊ ေရြႊတိဂံုဘုရားလမ္း ဂ်ဴးဗလီေဟာဝင္း ၊ ျမန္မာ့အသံျမက္ခင္းျပင္နွင့္ ယဉ္ေက်းမႈလဟာျပင္ကဇာတ္ရံုတို့တြင္ လည္းေကာင္း ၊ ၁၉၈၉ ခုနွစ္မွ ၂၀၀၄ ခုနွစ္အထိ ''နဝေဒး" ရုပ္ရွင္ရံု ၊ အမ်ဳိးသားကဇာတ္ရံု ၊ သုဝဏၰအားကစားျပိဳင္ပဲြရံုတို့တြင္လည္းေကာင္းက်င္းပခဲ့ျပီး ၂၀၀၅ ခုနွစ္အတြက္ ၿမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ထူးခြ်န္ဆု ခီ်းျမွင့္ပဲြအခမ္းအနားမွစတင္၍ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ့ေတာ္ခန္းမလဟာျပင္ကဇာတ္ရံု၌ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ထူးခြ်န္ဆု ခီ်းျမွင့္ပဲြအခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပခဲ့ျပီး ၂၀၁၁ ခုနွစ္အတြက္ ခီ်းျမွင့္ သည့္ ထူးခြ်န္ဆုေရြးခ်ယ္ပဲြကို ရန္ကုန္ျမိဳ့ ၊ သု၏၀ဏၰအားကစားရံုတြင္ ျပန္လည္က်င္းပခဲ့ပါ သည္။
    ၁၉၅၂ ခုနွစ္ နွင့္ ၁၉၅၃ ခုနွစ္တို့တြင္ ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆု (၃)မ်ဳိး သတ္မွတ္ခ်ီျမွင့္ခဲ့ျပီး ထိုဆု (၃)မ်ဳိးမွာ အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားဆု ၊ အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသားပညာ သည္ဆုနွင့္ အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသမီးပညာသည္ဆုတို့ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားဆုကိုပထမ၊ ဒုတိယ ၊ တတိယ ထပ္မံခဲြျခားခဲ့ျပီး အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားဆု(ပထမ)အတြက္ေရႊကိႏၷရီရုပ္ ၊  အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားဆု(ဒုတိယ)အတြက္ေငြေဒါင္းရုပ္ ၊ အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ကားဆု(တတိယ)အတြက္ ေၾကးျခ​ေသၤ့ရုပ္၊ အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသားပညာသည္ဆုနွင့္ အေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးသမီးပညာ သည္ဆုမ်ားကို ေရႊရင္ထိုးခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။၁၉၅၆ ခုနွစ္တြင္ ဒါရိုက္တာဆုကို တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ခီ်းျမွင့္ခဲ့ျပီး ၁၉၅၇ ခုနွစ္တြင္ ဇာတ္ကား ထူးခြ်န္ဆုကို ပထမ ၊ ဒုတိယ  ၊ တတိယမခဲြျခားေတာ့ဘဲ အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားဆု တစ္ဆုတည္း ကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ေရွြစင္ကိႏၷရီ ေရႊစင္ရုပ္ကို ေျပာင္းလဲခီ်းျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

ေရႊကိႏၷရီရုပ္ ေငြေဒါင္းရုပ္ ေၾကးျခ​ေသၤ့ရုပ္ ေရႊရင္ထိုး ေရႊစင္ကိႏၷရီရုပ္

               ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ အမ်ဳိးသားပညာသင္ဆုနွင့္ အမ်ဳိးသမီးပညာသည္ဆုမ်ားကို အမ်ဳိးသား ဇာတ္ေဆာင္ဆု ၊ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆု ၊ အမ်ဳိးသားဇာတ္ပို့ဆု ၊ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ပို့ဆုဟူ၍ ထပ္မံခဲြျခားကာ ထူးခြ်န္ဆုအေရအတြက္ကို တိုးျမွင့္ခ်ီးျမွင့္ ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္မွစ၍ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္းထူးခြ်န္ဆု ၊ ရုပ္ရွင္ေတးဂီတထူးခြ်န္ဆုနွင့္ ရုပ္ရွင္အသံထူးခြ်န္ဆုတို့ကို တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။  ၁၉၉၁ ခုနွစ္မွစ၍ ေရႊကိႏၷရီ ေရႊစင္ရုပ္ထုအျပင္ ေငြက်ပ္ နွစ္ေသာင္းကိုပါ ခီ်းျမွင့္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၃ ခုနွစ္မွစ၍ ေငြသားက်ပ္နွစ္ေသာင္းကို ခီ်းျမွင့္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ေရႊကိႏၷရီရုပ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာေငြၾကယ္အစား ေရႊသားအစစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရႊၾကယ္ကို တပ္ဆင္ ခီ်းျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုနွစ္မွစ၍ ရုပ္ရွင္ တည္းျဖတ္ထူးခြ်န္ဆုကို ထပ္မံတိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၿမန္မာ့ရုပ္ရွင္အကယ္ဒမီ ဆုခီ်းျမွင့္သည့္အခမ္းအနားတြင္ ယေနထိ ေအာက္ပါ ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆု အမ်ဳိးအစားမ်ားအား ခီ်းျမွင့္လွ်က္ရိွပါသည္-

 • ဇာတ္ကားဆု
 • ဒါရိုက္တာဆု
 • အမ်ဳိးသားဇာတ္ေဆာင္ဆု
 • အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆု
 • အမ်ဳိးသားဇာတ္ပို့ဆု
 • အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ပို့ဆု
 • ရုပ္ရွင္ဓာတ္ပံုဆု
 •  ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္းဆု
 • ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု
 •  ရုပ္ရွင္အသံဆု
 • ရုပ္ရွင္တည္းျဖတ္ဆု

 

၁၉၅၂ မွ ယေန့ထိ ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆု ရရိွသူမ်ား