ေကာ့ေသာင္းတြင္ မိုဘိုင္းစာၾကည့္တိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားကြင္းဆင္းေဆာင္ ရြက္

ေကာ့ေသာင္း ေမလ ၁၇

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနသည္ အမ်ားျပည္သူ စာေပဖတ္ရႈျခင္းအေလ့အထ တိုးပြားလာကာ စာဖတ္ရွိန္ျမွင့္မား လာေစေရး ၊ ေက်ာင္းသားသူမ်ား စာေပအသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ရင့္က်င့္ ခိုင္မာလာေစေရး အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအသြင္ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ရွိရာ ေမလ ၁၆ ရက္ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္း က ေကာ့ေသာင္း ခရိုင္ ၊ ျပန္/ဆက္ ၀န္ထမ္းမ်ား မိုဘိုင္းစာၾကည့္တိုက္ အသြင္ျဖင့္ စာအုပ္စာေပမ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈေစျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အားကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္သည္။

လုပ္ငန္းတြင္ ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ ၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမွဴး ေဒၚေမဇင္ဦး ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္း ရွိ သင္တန္းနည္းျပ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းသူ မ်ားအား ဦးစီးဌာန စာၾကည့္တိုက္ မွသုတ ရသ စာအုပ္မ်ား ၊ လူငယ္အသိပညာ တိုးပြားေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္စာေပ ဂ်ာနယ္ မ်ား ႏွင့္ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းမ်ား အား ရက္သတၱတစ္ပတ္ ဖတ္ရႈ နိုင္ရန္ ကြင္းဆင္းငွားရမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္စိုး (ေကာ့ေသာင္း)