ေကာ့ေသာင္းတြင္ မိုဘိုင္းစာၾကည့္တိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားကြင္းဆင္းေဆာင္ ရြက္
Post date: 05/17/2017 - 16:15

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနသည္ အမ်ားျပည္သူ စာေပဖတ္ရႈျခင္းအေလ့အထ တိုးပြားလာကာ စာဖတ္ရွိန္ျမွင့္မား လာေစေရး ၊ ေက်ာင္းသားသူမ်ား စာေပအသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ရင့္က်င့္

MOBILE LIBRARY နံရံကပ္စာေစာင္၊ ဓါတ္ပုံျပပြဲ၊ စာအုပ္စာေစာင္ႏွင့္ အသိပညာေပးေဟာေျပာ
Post date: 05/09/2017 - 16:10

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ MOBILE LIBRARY နယ္လွည့္စာၾကည့္တိုက္နံရံကပ္စာေစာင္၊ ဓါတ္ပုံျပပြဲ စာအုပ္စာေစာင္ႏွင့္

ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ျပန္/ဆက္ဦးစီးဌာနတြင္ စာအုပ္ျပပြဲႏွင့္ဓာတ္ပံုျပပြဲ က်င္းပ
Post date: 05/09/2017 - 16:06

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္္ၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနမွ ျပည္သူမ်ား စာေပဗဟုသုတ ပုိမုိရရွိေစေရးတုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္၍ စာအုပ္ျပပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ ဓာတ္ပံုျပပြဲ အခမ္းအနား

နယ္လွည့္စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား စာဖတ္ရွိန္ျမင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္
Post date: 04/10/2017 - 14:58

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမခရိုင္ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒၚေဌးေဌးလွိဳင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက

ေမာ္လၿမိဳင္ ကေလးစာေပပြဲေတာ္တြင္ မႏၲလး ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားအသင္းက ပူးေပါင္းကူညီမည္
Post date: 03/23/2017 - 11:15

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသုိလ္တြင္ မတ္ ၂၅ ရက္မွ ၂၇ ရက္ အထိ က်င္းပမည့္ ကေလး စာေပပြဲေတာ္ ကို စည္ကားစြာ က်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း မ်ားအသင္းက သြားေရာက္ပူးေပါင္း ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးစာေပပြဲေတာ္ (ေမာ္လၿမိဳင္) ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရး အစမ္းေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္
Post date: 03/23/2017 - 10:55

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပမည့္ ကေလးစာေပပြဲေတာ္ (ေမာ္လၿမိဳင္) ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး အစမ္းေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ ဘက္စံု ခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

နယ္လွည့္လႈပ္ရွားမႈ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲေဆာင္႐ြက္
Post date: 03/21/2017 - 17:42

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ စီအင္ေက်း႐ြာ၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ စာေပဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန