နည်းပညာ

ICT နည်းပညာကို အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ(၂)

Tue, 05/16/2017 - 14:56 -- moi-admin

ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ကတော့ ICTသတင်းအချက်အလက် တွေကို ခေတ်မီနည်း ပညာသုံးပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဘယ်လိုအကျိုး ရှိအောင်သုံးစွဲ ကြရမယ်။